Finn Gold Cup udtagelsesregler

Nærværende dokument beskriver regler for udtagelse til Finn Gold Cup

Generelt:

Udtagelsen til Finn Gold Cup (FGC) sker året før deltagelse i FGC. Falder afviklingen af FGC efter den 1. september i et år, indgår stævnerne i året, som FGC afvikles, hvorved at udtagelse til deltagelse i FGC i disse tilfælde dækker to på hinanden følgende FGC.

Afvikles FGC på den sydlige halvkugle, hvorved at deltagelse i Finnjolle DM ikke er mulig pga. logistik, bortfalder den obligatoriske deltagelse i de efterfølgende.

Udtagelsesserie:

Følgende stævner er valgt som udtagelse for FGC.

 • 2 nationale forårsstævner
 • Danmarks Mesterskab (obligatorisk)
 • 2 Internationale stævner med åben tilmelding (EURO Olympic stævner), f. eks Holland Regatta, og Kiel Week.

Udtagelsen vil ske ud fra de samlede antal point fra sejladserne, hvor der er en fratrækker for hver femte sejlads pr. gennemførte sejladser, dog tæller alle sejladserne i de to internationale stævner, og disse kan IKKE fratrækkes.

En DNS tæller som antal deltagere i stævnet, i hver sejlads. Dvs. hvis en sejler ikke deltager i et stævne, tæller alle sejladser, som DNS i henhold til antal deltagende joller i stævnet.

Særligt for 2015:

Alle de nedenstående stævner indgår i udtagelsen:

 • Helly Hansen Cup
 • Holland Regatta 2015
 • Kiel week 2015

DIF, Danmarks Mesterskab 2015, er ikke obligatorisk i 2015, pga. logistikken forbundet med deltagelsen i FGC 2015.

www.finnjolle.dk vil FGC udtagelsesranglisten, løbende blive opdateret.

Pladser:

Danmark råder over følgende pladser til FGC, I henhold til INTERNATIONAL FINN ASSOCIATION (IFA), Inc. Constitution and Championship rules, afsnit D:

The Gold Cup and European Championship

The National Finn Association (NFA) must have paid the following dues:

Dues paid to IFA by NFA in current year:                           Entries allowed

 

10                  (= minimum per country)                                                      1

30                                                                                                                     2                          50                                                                                                                     3

70                                                                                                                     4

90                                                                                                                     5

110                                                                                                                   6

160                                                                                                                   7

210                                                                                                                   8

260                                                                                                                   9

310                                                                                                                   10

360                                                                                                                   11

 

In addition to any country’s normal quota:

 1. One “rookie” per country who has never sailed a Gold Cup or European Championship before;
 2. The 10 top individual finishers of the previous Gold Cup (or European Championship, if applicable);
 3. The National Finn Secretaries;
 4. The former and present members of the IFA Executive Committee;
 5. The Medallists of the previous Olympics.

Udover ovenstående har DFA fået tildelt ekstra 4 pladser.

Dette giver dette:

Pladser på almindelige betingelser:                  3 (afhængig af dues paid to IFA)

Rookie:                                                                   1 (Aldrig deltaget i FGC eller FEC, deltagelse i separat UVM eller UEC, tæller som; ikke deltaget i FGC eller FEC)

Personlig plads:                                                    0 (Ikke aktuel i 2015, da ingen opfylder afsnit D stk. 2)

National Sekretæren (Formand)                        1 (Denne plads kan overdrages)

Medlem af best.. For IFA, eller tidligere:           1 (Kun Bjørn Vestergaard kan komme i betragtning)

OL medaljetager:                                                  1 (Kun Jonas Høgh Christensen, Poul Elvstrøm & Henning Vind kan komme i betragtning pt.)

Samlet giver dette:

Åbne pladser:                                            2 (afhængig af dues paid to IFA)

Wild card                                                   1

Rookie plads:                                            1

National Sekretæren                               1

Personlige pladser (OL):                          1 (2)

Total antal deltagere fra Danmark:       6

Wild Card administreres af DFA i samarbejde med Dansk Sejlunion (DS) og tildeles på baggrund af en motiveret ansøgning til DFA’s bestyrelse.

DFA kan ansøge IFA om ekstra pladser, hvis der er behov. Tildeling af ekstra pladser følger kriteriet for den øvrige udtagelse.

Så regnskabet er altså, at der sejles om et antal åbne pladser, en wild card plads samt en rookie plads og en National Sekretær. De  åbne pladser fordeles i henhold til den serie og det system som er beskrevet.

Tildeling af pladser vil ske i henhold til den afsluttede FGC udtagelsesserie. Ønsker en udtaget sejler ikke at deltage tilfalder pladsen den næste i rækken. Er den næste i rækken forhåndsudtaget, i henhold til Afsnit D udtages den efterfølgende sejler. En sejler kan kun råde over én plads. DFA tilstræber at alle pladser fordeles.

Deltagelse under den nationale kvote sker i henhold til DS, DIF, ISAF & IFA gældende regler for nationalt tilhørsforhold.

Tilmelding:

Det er den enkelte sejlers ansvar at tilmelde sig FGC, via DFA national sekretær, i henhold til sejladsbestemmelserne, og i henhold til FGC og DFA deadlines.

Opgivelse af tildelt plads:

Skulle en udtaget sejler, vælge at trække sig fra deltagelse, inden stævnet starter, vil pladsen tilfalde den næste på FGC udtagelsesranglisten som ikke har opnået udtagelse.

Nærværende regelsæt for udtagelse til FGC, kan ikke ændres. Præciseringen af de enkelte delelementer, kan dog forekomme.

 

DFA, bestyrelsen, den 20. maj 2015

 

One response to “Finn Gold Cup udtagelsesregler

 1. Pingback: FGC udtagelsesregler | Dansk Finnjolle Klub·

Der er lukket for kommentarer.