Lamboley svingning

Med stor glæde kan vippe- og vejekomiteen fortælle, at arbejdet med at frembringe et egnet stativ og finde en vej frem i forhold til vipning og vejning er ved vejs ende.

Christian Stormark har udført et stort arbejde med at producere et stabilt stativ. Det har målekomiteen verificeret ved den allerede omtalte målesession, og Christian har solgt stativet til DFA for materialeprisen, så en stor tak for indsatsen.

DFA råder også over en kalibreret (april 2014) kvalitetsvægt, men vil af hensyn til at båden af andre målere og vægte vejes til at veje 116,0 kg ikke gå tættere på end 116,2 kg når vi fortager vejningen. Så er plads til usikkerheder og unøjagtigheder ved senere vejninger.

Yderligere vil svingningsradiussen (som beregnes vha. regneark) ikke blive optimeret til lavere værdi end 1110mm hvilket er 10 mm over minimum. Dette igen for at sikre at båden i andre måle sammenhænge også anses for at være en Finnjolle, eller hvis en måler bruger grafen i målerbrevet med de dertil hørende aflæsningsunøjagtigheder.

Afstanden af tyngdepunktet fra station 0 (Lambda) som er 2100mm er der ikke nogen specielle måleunøjagtigheder tilknyttet, da denne måling allerede er en ’elastikmåling’.

Ovenstående vil muliggøre en rimelig hurtig og sikker måling hvor de små marginaler til absolut minimum ikke vil have betydning for de fleste af os Finnjolle sejlere. Her er der så mange andre ting der skal optimeres før selve bådens marginaler begynder at få betydning.

Prisen for en vipning og vejning, inkl. tillægsmålebrev (som findes på ISAF’s hjemmeside)  vil være 500 DKK. Beløbet skal dække uddannelse, vedligehold, kalibrering af vægte, knive og et nyt stativ, hvis det nuværende bliver slidt op. Tilmelding og betaling vil ske via DTilmeld.dk

DFA vil forsøge at arrangere to vippeseancer årligt, den første med meget kort varsel, så I kan nå at optimere inden Masters.

Det er den enkelte sejlers ansvar, at båden er klar til måling. jf. klassereglerne: http://www.sailing.org/tools/documents/FIN2014CR190214-[16499].pdf

Læg mærke til afsnit A.3, hvor der står at DFA ikke kan holdes ansvarlig for en måling, men hermed ikke sagt, at vi ikke gør vores absolut bedste når målingerne udføres.

Her kan du læse rapporten fra verifikationen af stativet: lamboley 20140406

Målekomiteen har bestået af:

Mogens Petersson – Jan Verner Nielsen – Jens Kristian Andersen – Lars Juel Christensen – Christian Qvist