GENERALFORSAMLING 2017

GENERALFORSAMLING 2017

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til DFAs årlige Generalforsamling fredag, den 18. august 2017 (efter endt sejlads) i Nykøbing Sjællands lokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægter

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab. Det reviderede ligger herefter til eftersyn
  4. Kontingentfastsættelse for næste år
  5. Valg af bestyrelse og revisor
  6. Behandling af forslag og eventuelt.

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

pbv
Jens Kristian Andersen

Skriv et svar