Bestyrelsens beretning for perioden september 2015 til august 2016

På generalforsamlingen den 19. august fremlægger bestyrelsen vedlagte beretning under pkt 2 på dagsordenen:

Den for foreningen væsentligste begivenhed indtrådte i vinteren, hvor den mangeårige formand, ildsjæl og ambassadør for DFA, Kenneth Bøgild ’kastede håndklædet’. Når sådan noget sker, og med så hurtig virkning, så kan det ikke undgå at påvirke foreningen.

De 4 bestyrelsesmedlemmer, der påtog sig at føre foreningen videre frem til generalforsamlingen i 2016, har ikke i fuldt omfang og på alle områder kunnet videreføre Kenneths indsats med samme professionalisme.

Heldigvis er Kenneth jo stadig en aktiv sejler og efterfølgende har bestyrelsen også kunnet trække på enkelte af Kenneths spidskompetencer. Det takker vi for, samt ikke mindst takker vi for den enorme indsats Kenneth har ydet i godt og vel 10 år for foreningen!

Kenneths stop falder tidsmæssigt sammen med, at Dansk Finnjolleklub er udfordret på antal medlemmer, rekruttering/fastholdelse og aktivitetsniveau blandt medlemmerne. Det er bestyrelsens holdning, at vores udfordringer på det svingende aktivitetsniveau og den lave rekruttering, er de største udfordringer vi har.

En uheldig ting er, når en stævnearrangør i sidste øjeblik vælger at flytte datoen for et aftalt stævne. Det skete i juni, da HellyHansen Cup blev flyttet og det sker igen i august/september når Århus Festuge Stævnet flyttes. Vore medlemmer planlægger i god tid deres stævnedeltagelse og så er det katastrofalt, når hele 2 stævner, ud af ikke ret mange, flyttes. I den nuværende situation er det ekstra uheldigt.

Bestyrelsen besluttede i vinter at tage et initiativ, som kunne aktivere de senest rekrutterede medlemmer og genoplive nogle som måske er gået lidt i stå. Vi fik ideen med en ’trænings clinic for de ny og de rustne’, og forespurgte Jens Kristian og Otto om de ville påtage sig opgaven. Heldigvis var Jens Kristian og Otto hurtige til at gribe bolden og løbe med den. Det blev til en forrygende lærerig og sjov dag i Vallensbæk og initiativet fortsættes af de samme herrer. Kæmpe tak til dem for det.
Når det er sagt, så er det ærgerligt at ikke flere valgte at støtte den gode aktivitet, men med den positive omtale det har fået, så håber vi på, at mange flere medlemmer vil deltage de næste gange.

Fra medlemmernes side bliver der med mellemrum fremført konstruktiv kritik af foreningens tiltag og prioriteringer. Bestyrelsen har i perioden forsøgt loyalt at reagere på både den offentligt fremsatte kritik, men også på den kritik der fremføres i den daglige kontakt med medlemmerne. I sidste ende vil det forhåbentligt være et godt kompromis, der kommer ud af denne proces. Men det vil være et kompromis.

Én ting ønsker bestyrelsen at pointere i den sammenhæng:
Vores ’problemer’ med rekruttering/fastholdelse og aktivitetsniveau skyldes nogle mere grundlæggende årsager end længden af en sejlads, pumperegler og størrelsen af et stævnegebyr. Hver for sig, og tilsammen, bidrager disse ting til ’problemet’. Men bestyrelsen tror, at der skal en større indsats på flere områder til, for at gøre vores Finnjolle mere attraktiv. Samtidig har vi, sammenlignet med tidligere år, fået øget konkurrence fra OK klassen.

Et eksempel på ny og mere overordnede tiltag er ovennævnte ’clinic for de ny og de rustne’, som sammen med andre tiltag kan begynde at profilere Finnjolleklassen tydeligere. Hvis vi igennem vore handlinger og kommunikation kan tydeliggøre, hvad vi står for, så bliver vi mere attraktive. Og den nuværende bestyrelse vil gerne opfordre til, at vi arbejder konkret med at definere denne profil, som kunne være den ’mest sociale og hjælpsomme klasseorganisation når nye sejlere skal oplæres og integreres’.

Derfor er det også vigtigt, at vi op til generalforsamlingen alle har gjort os nogle tanker om, hvad der skal til for at bringe foreningen videre. Bestyrelsen meldte før sommerferien klart ud, hvordan situationen tager sig ud fra deres synspunkt, samt med en klar opfordring til at der identificeres ny kandidater til bestyrelsen.
Heldigvis har flere medlemmer også taget opfordringen til sig, og i skrivende stund er 2 ny bestyrelseskandidater identificeret, hvoraf 1 er villig til at lade sig konstituere som ny formand.

Af gode grunde, som også er omtalt på vores hjemmeside, så står vi overfor, at der skal findes minimum 2-3 ny bestyrelsesmedlemmer, men alle nuværende 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg og stiller deres mandat til rådighed, såfremt generalforsamlingen ønsker at indvælge andre i bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse tror, at det er en god chance for Dansk Finnjolleklub, at der i den nuværende situation er mulighed for en så stor udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Det er altid godt med ny øjne, ideer og energi. Men der er også en hel del ting i vores nuværende forening, som er værd at tage med ind i en ny epoke. De afgående bestyrelsesmedlemmer vil alle sørge for, at en relevant kontinuitet kan garanteres ved, at de alle deltager i en professionel overdragelse af de opgaver og ansvar de har haft.

Bestyrelsen takker alle medlemmer for tillid og opbakning i den forgange periode og ønsker alle medlemmer og en ny-konstitueret bestyrelse held og lykke samt god vind i den kommende periode.

Michael Staal
Christian Qvist
Jan Verner Nielsen
Svend V Andersen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s