Dragør Mesterskab

Dragør Mesterskab for Finnjoller

Dragør Sejlklub – Lørdag d. 10. Oktober 2015

INDBYDELSE
1 REGLER
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter samt Finnjollens Klasseregler.
1.2 Reglerne er ændret således:

 • Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.
 • Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.
 • Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle
 • Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
 • Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
 • Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

2 DELTAGELSE OG TILMELDING

Tilmelding ske ved at benytte Dtilmeld link på www.finnjolle.dk senest torsdag d. 8. Oktober 2015

3 Indskud

Indskuddet udgør: kr 200,-

4 TIDSPLAN
4.1

4.2

4.3

Registrering: Lørdag d. 10 oktober fra kl 8:30 i Dragør Sejlklubs hus

Varselssignalet for første sejlads er planlagt afgivet kl 9:55

Der vil blive afviklet maksimalt 5 sejladser. Der vil ikke blive afgivet varselssignal senere end 13:55

5 SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen

6 STED
Stævnet gennemføres fra Dragør Gl. Havn.
7 BANERNE

Der sejles på en op/ned bane udlagt ud for Dragør Havn

8 POINTGIVNING
8.1 Der anvendes bonuspointsystemet som beskrevet i Tillæg A.
8.2 (a) Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.
8.3 (b) Hvis fra 4 til 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
9 PRÆMIER

Der uddeles præmier for hver 5.Startende båd

10 ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

11 FORSIKRING

Hver deltageHver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts forsikringYderligere information fås ____

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
Dragør MesterskabCup for Finnjoller

Dragør Sejlklub – Lørdag d. 10. oktober 2015

SEJLADSBESTEMMELSER
1 REGLER
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter samt Finnjollens klasseregler.
1.2 Reglerne er ændret således:

 • Regel 35, A4 og A5 er ændret. Se punkt 14.1.
 • Indledningen til Del 4 er ændret. Se punkt 4.3
 • Regel 60.1(a) er ændret. Se punkt 15.5.
 • Regel 61.1(b) er ændret. Se punkt 15.4
 • Regel 62.1(a) er ændret. Se punkt 14.1
 • Regel 62.2 er ændret. Se punkt 15.7
 • Regel 66 er ændret. Se punkt 15.6.
 • Regel A4 og A5 er ændret. Se punkt 10.3.
2 MEDDELELSER TIL DELTAGERNE

Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret ved bureauet.

3 ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 08:30 på den dag, hvor den vil træde i kraft.

4 SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND
4.1 Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten, der står ved klubhuset.
4.2 Når Svarstanderen vises på land, erstattes ‘1 minut’ med ‘ikke mindre end 60 minutter’ i kapsejladssignalet Svarstander.
4.3 Når signalflag Y er vist på land, gælder regel 40 hele tiden, mens der sejles. Dette ændrer indledningen til Del 4.
5 TIDSPLAN
5.1 Max 5 sejladser Første varsel kl 9:55
5.2 Der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 13:55.
6 KLASSEFLAG

Klasseflag er talstander 1

7 KAPSEJLADSOMRÅDE

Kapsejladsområdet er placeret ud for Dragør Havn.

8 BANERNE
8.1 Der sejles på op-ned bane: Start – Krydsmærke – Bundmærke – Krydsmærke – Mållinie.

Krydsmærke og bundmærke rundes om bagbord.

9 MÆRKER
9.1 Krydsmærke og bundmærke vil være orange bøjer.
9.3 Startlinie og målinie er mellem Bundmærke og Orange flag på Dommerbåd.
10 STARTEN
10.1 Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26.
10.2 Startlinien vil være mellem Bundmærke og orange flag på Dommerbåd .
10.3 En båd, som ikke er startet senest 4 minutter efter sit startsignal, vil blive noteret "ikke startet" uden høring. Dette ændrer regel A4 og A5.
11 MÆRKEFLYTNING
For at ændre næste mærkes position vil kap-sejladskomitéen enten flytte det oprindelige mærke (eller mållinien) til en ny position eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke så hurtigt, som det er praktisk muligt.
12 MÅLLINIE

Mållinien vil være mellem Bundmærke og orange flag på Dommerbåd.

13 STRAFSYSTEMER
13.1 Tillæg P vil være gældende.
14 TIDSFRISTER OG SEJLADSTID
14.1 Både, som ikke fuldfører inden for 20 minutter efter den første båd har sejlet banen og har fuldført, vil blive noteret "ikke fuldført" uden høring. Dette ændrer regel 35, A4 og A5.
15 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE
15.1 Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen.
15.2 Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er 60 minutter, efter sidste båd har fuldført dagens sidste sejlads.
15.3 Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive slået et opslag op på den officielle opslagstavle for at informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller vidner. Høringer afholdes i protestrummet, som findes i Dragør Sejlklub. Starttidspunktet for høringerne meddeles på opslagstavlen.
15.4 Meddelelser om protester fra kapsejladskomitéen eller protestkomitéen vil blive slået op på den officielle opslagstavle for at informere både som krævet i regel 61.1(b).
15.5 En båd kan ikke protestere mod overtrædelser af punkterne 10.3, 14.1, 17, 20 og 22. Dette ændrer regel 60.1(a). Straffe for sådanne regelbrud kan være mildere end diskvalifikation, hvis protestkomitéen beslutter det. En sådan straf markeres med forkortelsen DPI.
15.6 På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten
(a) inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen dagen før, eller
(b) ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen, hvis information blev givet samme dag.
Dette ændrer regel 66.
15.7 På stævnets sidste dag skal en anmodning om godtgørelse som er baseret på en afgørelse i protestkomitéen indgives senest 30 minutter efter afgørelsen er meddelt. Dette ændrer regel 62.2.
16 POINTGIVNING
16.1 Der anvendes bonuspointsystemet som beskrevet i Tillæg A.
16.2 1 sejlads er krævet for at udgøre en serie.
16.3 (a) Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.
(b) Hvis fra 4 til ­­­­5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
17 SIKKERHED

En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen om det hurtigst muligt.

18 UDSKIFTNING AF BESÆTNING

Udskiftning af besætning er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra kapsejladskomitéen.

19 MÅLEKONTROL

En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med klassereglerne eller sejladsbestemmelserne. På vandet kan kapsejlads-komitéen pålægge en båd at sejle direkte til et anvist område for at blive kontrolleret.

20 PRÆMIER

Der uddeles følgende præmier for hver 5. Startende båd.

21 ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

22 FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s