Vipning og vejning – DFA’s standpunkt

I forbindelse med den forestående måle-weekend, har bestyrelsen modtaget en mail fra en bekymret og velmenende Finnster. Bestyrelsen har valgt at viderebringe det i anonymiseret form.

“Hele problematikken omkring måling bekymrer mig, og de personer som byder ind med frivilligt arbejde er jeg dybt bekymret for, ikke har de fornødne kompetencer,- jeg har været med i gamet længe og har set nogle skræmmende eksempler på, at en form for selvbestaltet regelfortolkning kan føre til ”katastrofer”. Fem selvbygger både, dem som bliver kaldt ” Kastrup Bådene” hvoraf to til internationale mesterskaber ikke var finnjoller. At måle en Finnjolle er meget kompliceret. At man tager et endagskursus i DH måling og derefter påberåber sig at kunne måle en Finnjolle er for mig de rene hasard! Risikoen er, at vi sender vores kammerater ud i joller de med god grund tror er lovlige, for at de derefter bliver ”afsløret” som snydere ved en kontrol, er noget nær det værste der kan ske for klassen.
Angående måling her i landet, så vil der være et hav af regler som ikke bliver overholdt, blandt andet en fee til IFA. Og at lade en uerfaren som ikke har set en officiel måling forestå måling af 30 % af Danmarks aktive joller finder jeg dybt problematisk. Jeg har selv overværet målinger ved et VM, hvor IFA’s ansvarlige måler, Saraskin, målte samtlige både,- du forestiller dig ikke hver mange faldgruper der er og hvor kreative sejlere kan være……”

Bestyrelsen har i den anledning følgende standpunkt, som tager udgangspunkt i vores klasseregler.
I forhold til International Finn Class Rules, 2014 edition, gældende fra 1. marts 2014, så gælder afsnit A.4 også i Danmark.

Aktuelt er DFA “certification authority” og DFA har ikke på nuværende tidspunkt delegeret dette ansvar videre, hvorfor eventuelle konstruktive ændringer af både, samt ændringer af målerbreve vil gøre at jollen mister sin status som Finnjolle i overensstemmelse med klassereglerne.
Hvorfor tager bestyrelsen dette standpunkt? At måle en Finnjolle, og måle den korrekt, er for sig vidt ikke raketvidenskab, men, men, men: Det kræver rigtig meget erfaring, samt indsigt i båden, dens opbygning og fremfor alt kræves det rette udstyr. I Sverige havde man lavet samme øvelse, med det resultat at samtlige svenske både til VM 2013 var for lette! Det skyldtes at svenskerne en aften, i bedste mening, havde vejet bådene, optimeret dem etc. Problemet var blot at vægten og det udstyr de havde ikke var kalibreret eller egnet til opgaven. Fundamentet for Finnjollerne internationalt er “bedstefar-reglen”, dvs. en ny jolle må ikke have fordel i forhold til en gammel jolle. Ligeledes gøres der et KÆMPE arbejde for at de målinger som foretages, og ændringer af samme sker således at der er sikkerhed for at samtlige både er i henhold til klassereglerne.

Aktuelt er Christian Stormark i gang med uddannelsen til DS klassemåler, det er en DH uddannelse over en weekend. Bestyrelsen kender ikke indholdet af denne uddannelse, men kan alene forholde os til hvordan IFA gør det: I IFA er der et generationsskifte på vej, klassens måler har forsøgt at give opgaven videre. Det foregår ved, at en uddannet klassemåler går som føl, i minimum 3 sæsoner. Den seneste blev på 2. sæson “kasseret” da han ikke forstod systemet og, som en sidebemærkning, i forhold til sejlerne ikke havde en fagligt KONSTRUKTIV dialog.

I Danmark nyder vi hinandens selskab. Dette da vi ved, at det handler om manden og ikke båden. Hvis vi indfører “hjemmevejeri”, fortsætter med ændringer af både, tager lidt bly ud, flytter masterne, sejler med for store sejl og hvad vi ellers har mødt, så forsvinder glæden ved vores idrætsredskab. I OK klassen har man denne risiko latent liggende hele tiden, da den som “gør-det-selv-klasse” bøvler med diverse problemstillinger i stil med ovenstående.

Bestyrelsens forslag:
1) Gennemfør den planlagte måleweekend, og se om resultaterne fra en Lamboley-test på en nyere jolle kan genskabes. Det er vigtigt for DFA, at få en indsigt i om det udstyr og de kompetencer der er tilstede vil kunne grundlag for en senere uddelegering af måleransvaret.
2) Såfremt udstyret fungerer efter hensigten og resultaterne fra et officielt målerbrev kan reproduceres, kan DFA facilitere at IFA’s måler kommer til Danmark og måler og vejer samtlige de ændrede både. Alle målte både pålægges et fee som skal dække omkostningerne forbundet med at få IFA’s måler til Danmark.

“PLEASE REMEMBER:
THESE RULES ARE CLOSED CLASS RULES WHERE IF IT DOES NOT SPECIFICALLY SAY THAT YOU MAY – THEN YOU SHALL NOT.”